आज : २०७५ श्रावण ७ सोमबार | Today: 23rd Monday, 2018

नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन (Prabhu Bhajan) - Nonstop - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु (National Songs) - Nonstop - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु (Old Folk Songs) - Nonstop - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु (Modern Songs) - Nonstop - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु (Evergreen Folk Melodies) - Nonstop - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु (Nepali Filmy Songs) - Nonstop - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीतहरु - ननस्टप (Folk Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:15 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Night Broadcast 00 00:00 am - 01:00 am
नेपाली आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Nepali Modern Songs - Nonstop) - Night Broadcast 01:00 am - 03:00 am
पप / लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Pop / Folk Pop Songs - Nonstop) - Night Broadcast 03:00 am - 05:00 am
प्रभु भजन - ननस्टप (Prabhu Bhajan - Nonstop) - Morning Broadcast 05:00 am - 06:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु - ननस्टप (National Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 06:30 am - 07:00 am
रेडियो नेपाल समाचार (Radio Nepal News) - Morning Broadcast 07:00 am - 07:15 am
राजनीतिक बहस (Political Discussion) - Morning Broadcast 07:15 am - 08:00 am
अखबार भित्रबाट (From Inside the Newspapers) - Morning Broadcast 08:00 am - 08:30 am
पुराना लोक गीतहरु - ननस्टप (Old Folk Songs- Nonstop) - Morning Broadcast 08:30 am - 09:00 am
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Morning Broadcast 09:00 am - 09:15 am
आधुनिक गीतहरु - ननस्टप (Modern Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 09:15 am - 10:00 am
सदाबहार लोक भाकाहरु - ननस्टप (Evergreen Folk Melodies - Nonstop) - Morning Broadcast 10:00 am - 11:00 am
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Morning Broadcast 11:00 am - 12:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 12:00 pm - 12:15 pm
अंग्रेजी गीतहरु - ननस्टप (English Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 12:15 pm - 1:00 pm
हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 1:00 pm - 2:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु - ननस्टप (Nepali Filmy Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 2:00 pm - 3:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Afternoon Broadcast 3:00 pm - 3:15 pm
उपभोक्ता डबली - राम बहादुर थापा (Consumer Forum - Ram Bahadur Thapa) - Afternoon Broadcast 3:15 pm - 4:00 pm
सदाबहार हिन्दी गीतहरु - ननस्टप (Evergreen Hindi Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 4:00 pm - 5:00 pm
बाल गीतहरु - ननस्टप (Children Songs - Nonstop) - Afternoon Broadcast 5:00 pm - 6:00 pm
लिंक समाचार जुनै रेडियो (Link News Any Radio) - Evening Broadcast 6:00 pm - 6:30 pm
लोक पप गीतहरु - ननस्टप (Folk Pop Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 6:30 pm - 7:00 pm
विदेश यात्रा (Foreign Travel) - Evening Broadcast 7:00 pm - 9:00 pm
लोक दोहोरी गीतहरु - ननस्टप (Folk Duet Songs - Nonstop) - Evening Broadcast 9:00 pm - 10:00 pm
साहित्य र सिर्जना (Literature and Creation) - Evening Broadcast 10:00 pm - 11:00 pm
हिन्दी गजलहरु - ननस्टप (Hindi Gazals - Nonstop) - Evening Broadcast 11:00 pm - 00:00 am